Felhasználási irányelvek

Felhasználási irányelvek

Értesítés a szerzői jogról

A web-oldal tartalma az URSA Insulation, S.A. székhelye: P˚ de Recoletos, 3 4a planta, 28004 Madrid, Spanyolország, bejegyezve a Madridi Cégnyilvántartásba M-403209 sz. alatt (“tomo 22.556, libro 0, folio 171, Inscripción 1.”) (vagy ahol az fel van tüntetve leányvállalatainak vagy licenceladóinak ) szerzői jogvédelem alatt álló tulajdonát képezi, © 2004, Minden jog fenntartva.

A web-oldalon található információ, (beleértve, de nem korlátozottan, az írott szöveget, rajzokat és hanganyagot) nem játszható le, nem másolható, nem adható át, nem terjeszthető vagy nem tárolható az URSA Insulation, S.A. előzetes írásbeli engedélye nélkül. Kivételt képez a kizárólag magán célra történő felhasználás, vagy melyek felhasználásáról másképpen rendelkeznek. A web-oldal tartalmának bárminemű megváltoztatása kifejezetten tilos.

A web-oldal egyes részei ábrákat tartalmaznak, amelyek szerzői joga az átadó tulajdonát képezi..

 

Védjegyek

Amennyiben a web-oldalon másképpen nem jelenik meg, a feltüntetett márkajelzések, társasági logók és emblémák URSA és/vagy az URSA Insulation, S.A. (vagy leányvállalatai k) tulajdonát képező védjegyek.

Semmiféle garancia vagy reklamáció

AZ EZEN A WEB-OLDALON RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT INFORMÁCIÓÉRT AZ URSA ÉS AZ URSA SALGÓTARJÁN ZRT. SEMMINEMŰ FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL EGYETLEN FÉLLEL SZEMBEN SEM, BÁRMILYEN KÖZVETLEN, VAGY KÖZVETETT, SAJÁTOS VAGY EGYÉB KÁRÉRT, MELY AZ ADOTT WEB-OLDAL HASZNÁLATA MIATT, VAGY BÁRMELY MÁS WEB-OLDAL HASZNÁLATA MIATT (MELYRE HIPERUTALÁS TÖRTÉNT) KELETKEZETT. IDE TARTOZNAK, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, AZ INFORMÁCIÓ FELHASZNÁLÁSA SORÁN AZ ÖNÖK RENDSZERÉBEN ELVESZETT PROGRAMOK, VAGY MÁS ADATOK KÖVETKEZMÉNYEKÉNT: ELMARADT HASZON, ÜZEMZAVAR VAGY BÁRMELY MÁS VESZTESÉG, MELYEKRŐL, MINT LEHETSÉGES VESZTESÉGEKRŐL ÖNÖK EGYÉRTELMŰEN INFORMÁLNAK MINKET.

Az URSA és az URSA Salgótarján Zrt. semmiféle garanciát és/vagy nyilatkozatot nem ad más web oldalakra vonatkozóan, melyeket Önök erről a web-oldalról elérhetnek. Az elérhetőségek biztosítása csak tájékoztatásként szolgál, és nem jelenti azt, hogy az URSA vagy az URSA Salgótarján Zrt. felelősséget vállal vagy elfogad ezen web-oldalak tartalmáért vagy használatáért. Önökre hárul továbbá, hogy megtegyék azokat a megelőző intézkedéseket, melyek biztosítják, hogy a saját használatra választott web oldal ne tartalmazzon vírust, hálózati férget, trójai programot és egyéb káros jellegű objektumot.

Az adott web-oldal tartalmazhat műszaki pontatlanságokat és nyomdai szerkesztési hibákat.

Az adott web-oldalon található információ bármikor, előzetes bejelentés és kötelezettség nélkül módosítható. .

A web-oldalon publikált információ tartalmazhat hivatkozást vagy tovább utalást az URSA olyan termékeire, és szolgáltatásaira, stb., melyek az Önök országában nem engedélyezettek és/vagy nem kaphatók.

Az ilyen információk pontossága nem garantálható, mivel ezek megváltozhatnak. Egyéni igények és a weboldalon publikált elérhetőség, vagy erre való utalások nem jelentik, hogy az URSA szándékában áll ilyen termékek, vagy szolgáltatások nyújtása az Önök országában. Kérjük, vegy fel a kapcsolatot az Ön helyi kereskedő partnerévelazon termékekkel, vagy szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékozódás végett, melyek Önök által elérhetőek és megrendelhetők.

 

Megjegyzések, kérdések és javaslatok

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy bármilyen, önként nyújtott információt, javaslatot, ötletet vagy egyéb bejelentést nem tekintünk bizalmas és védett információnak. Bármilyen információt, vagy anyagot, melyet az URSA, az URSA Insulation, S.A. vagy az URSA Salgótarján Zrt. részére küldenek, ezáltal az URSA, az URSA Insulation, S.A. és az URSA Salgótarján részére egy korlátlan, visszavonhatatlan engedélyt adnak, hogy azokat felhasználja, másolja, nyilvánosságra hozza, bemutassa, módosítsa, átadja és terjessze, valamint hozzájárulnak ahhoz is, hogy az URSA, az URSA Insulation, S.A. és az URSA Salgótarján Zrt. szabadon felhasználhat bármilyen ötletet, koncepciót, know-how-t és technikát , melyeket Önök bármilyen szándékkal részünkre küldenek.

 

Speciális software-ek a web-oldalon

Bármilyen software, mely letölthető erről a web-oldalról („ Software”) az URSA Insulation, S.A. (vagy bármelyik leányvállalatának) és/vagy szállítójának szerzői joggal védett tulajdonát képezi.

A software felhasználása a végső felhasználóval kötött licencszerződés feltételei alapján történik,- amennyiben ezek adottak - mely a Software-hez kapcsolódik vagy abban található („Licencszerződés” formában). Amennyiben más feltétel a „Licencszerződésből” nem következik, a Software csak a végső felhasználó által történő letöltéshez és ezáltal felhasználáshoz válik hozzáférhetővé. A Software , másolása vagy továbbterjesztése, mely nincs összhangban a „Licencszerződés”– ben foglaltakkal, büntető, vagy polgárjogi szankciókat von maga után.

NEM KORLÁTOZVA A FENTI UTALÁSOKAT: A SOFTWARE MÁSOLÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA BÁRMILYEN MÁS SZERVEREN VAGY HELYEN, AHOL ANNAK TOVÁBBI FELHASZNÁLÁSA ÉS TERJESZTÉSE LEHETSÉGES, KIFEJEZETTEN TILOS.

A SOFTWARE - AMENNYIBEN GARANCIÁVAL RENDELKEZIK - CSAK A LICENCSZERZŐDÉS FELTÉTELEI SZERINT GARANTÁLT. A LICENCSZERZŐDÉSBEN GARANTÁLTAKON KÍVÜL A SOFTWARE-EL KAPCSOLATOSAN AZ URSA, AZ URSA INSULATION, S.A. ÉS AZ URSA SALGÓTARJÁN ZRT. MINDEN GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT ELUTASÍT, BELEÉRTVE A VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT ÉS FELTÉTELEKET AZ ELADHATÓSÁG, A KONKRÉT CÉLRA TÖRTÉNŐ ALKALMASSÁG, A TULAJDONJOG ÉS EZEK BETARTÁSÁRA VONATKOZÓAN.

 

Kapcsolat

Abban az esetben, amennyiben Önöknek a fentiekkel kapcsolatosan kérdéseik vannak, lépjenek kapcsolatba az URSA Salgótarjáni Üveggyapot Zártkörűen Működő Részvénytársasággal az URSA Salgótarján Zrt. „Kapcsolat” c. oldalon.

 

Cégjegyzék adatok:

URSA Salgótarjáni Üveggyapot Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhelye: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 41., 2. em. 2., cégjegyzék szám a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán: Cg. 01-10-046746

 

2012. november