Miért szigeteljünk?

Megfelelő vastagságú és minőségű hőszigetelés alkalmazásával tetemes mennyiségű energiát és rezsiköltséget tudunk megtakarítani épületeink esetében a fűtési-hűtési energiafelhasználásból.  

Miért szigeteljünk?

Miért is kell hőszigetelni?

Ismert tény hogy Magyarország energiafelhasználásában igen tetemes hányadot képvisel a lakossági energiafelhasználás (kb. 42-50%), mely télen elsődlegesen a földgázfogyasztásban (fűtés), nyáron pedig az elektromos áramfogyasztásban (hűtés) jelenik meg.

A lakossági energiafelhasználás 42-50%-ot képvisel az összes energiafelhasználásból, a közlekedés 30-32%-ot, az ipar pedig 18-28%-ot tesz ki.

Ha ezt a számot tovább bontjuk, megállapíthatjuk, hogy hűtésre és fűtésre kb. 64%-ot, világításra kb. 23%-ot, melegvíz előállításra kb. 5%-ot fordítunk, a fennmaradó 8%-ot pedig az egyéb energiafelhasználás (pl. szórakoztató elektronikai berendezések, stb.) adja.

A nyári elektromos áramfogyasztás jelentős része is gyakorlatilag (áttételesen) földgáz felhasználásunkat növeli, hiszen a hazai villamos energia előállítása egyre inkább a földgázra támaszkodik. Hazánknak jelenleg - az energiaellátás szempontjából - már-már létkérdés a földgáz biztosítása. Mivel a hazai kitermelés a fogyasztáshoz képest igen csekély, így hazánk import-függősége nagyon nagy, ezért nincs más út, csak energiahatékonyságunk növelése.

Ezt leghatékonyabb módon mi magunk (a lakosság), a végfelhasználás helyén tudjuk megvalósítani épületeinknél, lakásainknál!

Épületeink esetében a fűtési-hűtési energiafelhasználásból, megfelelő vastagságú és minőségű hőszigetelés alkalmazásával tetemes mennyiségű energiát és rezsiköltséget tudunk megtakarítani, mégpedig oly módon, hogy:

 • télen a hőszigetelésnek köszönhetően csökkentjük épületeink hőveszteségét!
 • nyáron a hőszigetelésnek köszönhetően épületeink külső szerkezeteit nem éri a közvetlen napsugárzás, ezáltal nem tud átforrósodni, így a belső hűtés szükségtelen, vagy nagyon minimálisra szorítható vissza!

 

A hőszigetelés egyszeri beruházási költséget jelent és gyorsan megtérül!

 

Hőszigetelés és energia megtakarítás

Az energiakérdés az egész társadalmat érintő problémakör, amely magában foglalja az energiaipar, a különböző gazdasági ágazatok, a lakossági fogyasztás, a környezetvédelem és a politika ügyét is.

Az IEA felmérése szerint 2030-ra a világ energiafelhasználása a mostani energiafelhasználás 60 % -ával növekedhet meg. A fejlett országokban a jó és fejlett technológiáknak köszönhetően stagnálás várható, viszont a feltörekvő (fejlődő) országok (délkelet-ázsiai országok) energiaigényei a sokszorosára fognak dagadni.

A fosszilis energiahordozók túlsúlyának arányai a megújuló energiahordozókkal szemben szintén megmaradnak - még ha kis mértékben növekszik is a megújuló energiahordozók részaránya.

Ezért nagyon fontos:

 • a szükséges energiahordozók felhasználásának racionalizálása,
 • a lehetséges megújuló energiaforrások kiaknázása, felhasználása
 • és a környezetszennyezés nagymértékű csökkentése.

 

A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelenlegi emberiség különböző szükségleteit, oly módon hogy az utánuk következő generációk számára is biztosítható lesz az ő szükségleteinek a kielégítése.

Az említett szükségletek kielégítésére természetesen a jelenlegi erőforrásokból használunk fel: nagy részben a fosszilis energiahordozókra támaszkodunk (szén, kőolaj, földgáz). Ezekről tudjuk, hogy a készletek végesek, magára a földi környezetre gyakorolt hatásuk pedig igencsak káros. Az Európai Unió összes energiatermelése messzemenően nem tudja kielégíteni az energiaigényeket. A két legfontosabb fosszilis energiahordozó a földgáz és a kőolaj -a felhasznált részarány eléri a 65 %-ot - és ezekből az energiahordozókból különösen magas az import aránya.

Az EPBD-Direktíva és a hazai rendeletek megszületése

Az Európai Unió 2002. december 16-án megalkotta és elfogadta a 91/2002/EK számú energetikai direktívát (EPBD), melyet 2003. január 4-től léptetett életbe. Ennek az EU-s direktívának a megszületését több kritérium is elősegítette. Ide tartozik a hatalmas EU-s energiafüggőség (kiszolgáltatottság), az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére való törekvés, a globális felmelegedés elleni védekezés (két utóbbi a Kiotói Jegyzőkönyvben vállaltak teljesítése is). Lényeges szempont volt a hosszútávú fenntarthatóság és környezetvédelem biztosítása is.

Egy felmérés alapján az EU-s „átlagépületek” felelősek az energiafelhasználás kb. 42 %-ért. Emellett  a közlekedés 30 %-ot vesz igénybe, az ipar pedig 28 %-át használja fel az összes elfogyasztott energiának.

Meglévő épületeinket épületenergetikai szemlélettel kell korszerűsíteni-felújítani, új épületeinket pedig már eleve nagyon jó épületenergetikai minőségben szabad csak megépíteni.

Mindezekből kifolyólag hazánkban az EPBD - direktívával összhangban született meg a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet, amely az épületek energetikai jellemzőinek a meghatározásával foglalkozik, valamint a 176/2008. (VI.30.) Kormányrendelet, amely az épületek energetikai jellemzőinek a tanúsításáról szól.

Ez a két jogszabály közvetlenül szabályozza az épületek hőtechnikai és energetikai követelményeit; a 7/2006. (V.24.) TNM alkalmazása a 2006. szeptember 1. után induló építési engedélyezési eljárásokban már kötelező volt.

A 176/2008. (VI.30.) Kormányrendelet alkalmazása 2009. január 1-jén lépett hatályba, de hatálybalépésekor a már meglévő épületek energetikai tanúsítása 2011. december 31-ig még önkéntes volt.

A 91/2002/EK energetikai direktívát az EU átdolgozta, kibővítette és 31/2010/EU néven megjelentette: ez a direktíva 2010. május 19-én lett kihirdetve és az egyes tagállamoknak legkésőbb 2012. július 9- ig kell átültetniük saját jogrendjükbe. Ez a direktíva gyakorlatilag egy 10 éves cselekvési tervet irányoz elő, ezen a 10 éven belül pedig 5 célt tűzött ki az egész EU számára, melyek a következők:

 • a foglalkoztatottsági szintet 75 % -ra emelni
 • a GDP minimum 3 %- át kell az egyes tagállamoknak a fejlesztésekre fordítani
 • 20 %-kal csökkenteni az 1990-es szinthez képest az üvegházhatású gázok kibocsátását, 20 %-kal emelni a megújuló energiák részarányát az összes energiafelhasználás szempontjából, és 20 % -kal csökkenteni a fosszilis energiahordozók felhasználását
 • a képzettségi szintet a lakosság körében növelni kell
 • a szegénység elleni védekezés-küzdelem növelése

 

A direktíva az egyes tagállamokra bízza annak a megoldását, hogy a fenti követelményeket milyen módon teljesítik, de: „Minimum követelményeket” kell meghatározni az energiahatékonyság tekintetében, költségoptimalizáltan.

Meglévő épületek esetében is lényeges szempont az energiahatékony felújítás, így itt is teljesíteni kell a minimumkövetelményeket, amennyiben ez műszaki és gazdasági szempontból is megoldható.

Az épületgépészeti rendszerekre az egyes tagállamoknak rendszerkövetelményeket kell előírnia.

Az egész direktíva legkézzelfoghatóbb előírása az, hogy 2020. december 31- e után az új építésű épületeknek közel nulla energiaigényű épületeknek kell lenniük. Az állami épületek esetében azonban ez a határidő 2018. december 31- e.

Hazánkban a fent említett két jogszabályt átdolgozták 7/2006. (V.24.) TNM rendelet és a 176/2008. (VI.30.) Kormányrendelet), és új számon jelentek meg: a 7/2006. (V.24.) TNM Rendeletet a 40/2012 (VIII.13.) BM Rendelet módosítja és a 176/2008. (VI.30.) Kormány Rendeletet a 105/2012 (V.30.) Kormány Rendelet módosítja.

Mindezekből következik, hogy épületeink esetében a fűtési-hűtési energiafelhasználásból, megfelelő vastagságú és minőségű hőszigetelések alkalmazásával tetemes mennyiségű energiát és rezsiköltséget tudunk megtakarítani.

A fel nem használt energia a legolcsóbb energia!

Fenntarthatóság

Elkötelezettek vagyunk környezetünk és közös jövőnk iránt. Ezért…

… a kiváló minőségű hőszigetelő anyagok kínálatával csökkentjük a CO2 kibocsátást, így javítva az épületek energiafelhasználását

… termékeink környezetvédelmi mutatóinak folyamatos fejlesztésével csökkentjük az építési tevékenységekből adódó negatív környezeti hatásokat (50% újrahasznosított üveg, termék összenyomhatóság…)

… támogatjuk a Földünk védelmére irányuló erőfeszítéseket: az URSA tagja az „Isolons la terre contre CO2 szervezetnek, és együttműködünk a WWF-el is

… az NF PO1-010 szabvánnyal összhangban lévő Környezetvédelmi Terméknyilatkozatunkkal (EPD) mindenki számára átláthatóvá tesszük termékeink környezetre gyakorolt hatását

… termékeink minőségi és szigetelési tulajdonságait hivatalos és független intézmények hitelesítik (úgymint: ACERMI, EUCEB, Blue Angel…stb.)

 Tekintse meg legújabb rövidfilmünket a klímaváltozás és az épületek energiahatékonysága kapcsolatáról.

 

Az URSA 2013-ban publikálta első fenntarthatósági jelentését (letölthető itt).

Akusztikai komfort

Amikor szigetelésről beszélünk, nem mindig jut eszünkbe, hogy a kész szerkezeteknek nemcsak hőtechnikailag, hanem akusztikai szempontból is meghatározott követelményeknek kell eleget tennie.

A belső válaszfalak és a lakáselválasztó falak megfelelő hangszigetelése azért fontos, hogy:

 • egy lakáson belül, lakószobák között normál esetben ne legyen áthallás
 • lakások között a lakáselválasztó falakon keresztül ne halljuk a szomszédot

 

A normál emberi beszéd hangereje kb. 42-44 dB. Létezik magyar szabvány a belső térelhatároló szerkezetek akusztikai teljesítőképességének szabályozására – ám ezek a határértékek nem biztos, hogy mindenki egyéni igényeit lefedik. A gyakorlat azt mutatja, hogy válaszfalak vagy lakáselválasztó falak esetében ahhoz, hogy megteremtsük a lakók által igényelt akusztikai komfortminőséget, előfordulhat, hogy a szabványban megadott értéket „felül kell bírálni”, és magasabb léghang-gátlású szerkezetet építeni.

A szerelt jellegű szerkezeteknél a hangszigetelés működésének elve az, hogy az URSA ásványgyapot a légárammal szemben súrlódásos veszteséget hoz létre, a hanghullámok légáramok formájában jutnak a szerkezet belsejébe, melyet a szigetelőanyag hővé alakít, majd elnyeli.

Az URSA ásványgyapot termékekre jellemző a nagyon jó állékonyság és rugalmasság, melynek révén tetszőleges szerkezetű és magasságú gipszkarton válaszfalak hangszigetelő anyagaként alkalmazhatóak. Mivel méretük a bordaváz kiosztásához igazodik, könnyen beépíthetőek: a termék befeszül a tartóvázak közé. Fontos tényező az is, hogy éghetőség szempontjából a legmagasabb A1-es, nem éghető kategóriába tartoznak.

Annak érdekében, hogy a lakó mind a belső téri áthallásoktól, mind pedig az utcazajok beszűrődésétől védve legyen, kiemelt fontosságú már a tervezésnél, hogy az elhelyezendő szigetelőanyagot ne csak a hővezetési tényező alapján válasszuk ki, hanem súlyozottan vegyük figyelembe a termék hangelnyelési tényezőjét is.

Magas szintű tűzállóság

A nem kasírozott URSA ásványgyapot termékek A1 tűzvédelmi minősítéssel rendelkeznek. Ez a kategória azt jelenti, hogy ezek a termékek nem tűzveszélyesek, mert nem éghetők, tűz hatására nem csepegnek és nem fejlesztenek füstöt.

Tanúsítványok

Minőség és innováció

Az URSA termékek márkaneve már önmagában is garantálja a minőséget. Minőségbiztosítási részlegünk keményen dolgozik azon, hogy biztosítsa termékünk legszigorúbb szabványoknak való megfelelőségét. Minden gyárunk rendelkezik ISO 9000 minőségi tanúsítvánnyal, garantálva a teljes termék-előállítási procedúra magas színvonalát. Szigetelőanyagaink mindegyike a hatóságok által bevizsgált, és CE tanúsítvánnyal rendelkező termék.

Ami jó, az mindig lehet még jobb!
Kutató-fejlesztő részlegünk és globális partnerhálózatunk segítségével arra törekszünk, hogy az URSA termékeit még jobbá tegyük: a fő célok közül kiemelkedő helyen áll az energiatakarékosság növelése és a környezetszennyezés csökkentése. Ez a folyamatos kutatómunka biztosítja, hogy termékeink a technológiailag legfejlettebbek, környezeti szempontból legbiztonságosabbak, és legköltséghatékonyabbak közé tartoznak.

Az URSA elkötelezett a környezeti fenntarthatóság iránt, és fenntartható szigetelőanyag termékeivel sikeresen járul hozzá fenntartható épületek építéséhez.Az URSA termékei kiemelkedő szerepet játszanak az épület teljes életciklusa folyamán az energia-megtakarítási törekvések elérésében, továbbá a CO2 kibocsátás egyensúlyának fenntartásában.

A beltéri levegő komfortja

Az URSA környezet iránti elkötelezettségének köszönhetően az URSA termékek kiérdemelték a “Blauer Engel”(“Blue Angel” – “Kék Angyal”) minősítést, mivel produktumaink jelentősen hozzájárulhatnak a beltéri légminőség javításához nagyon alacsony károsanyag-kibocsátásukkal.

http://www.blauer-engel.de/en/index.php
(angol nyelvű oldal)

 

 

Az Eurofins "Beltéri levegő komfort" terméktanúsítvány egy innovatív eszköz, amely megmutatja a legszigorúbb károsanyag-kibocsátásra vonatkozó követelményeknek való megfelelést, minden idevonatkozó európai specifikáció alapján, két szinten is: A standard szint: "Beltéri levegő komfort – tanúsított termék" mutatja a termék kibocsátásának megfelelését minden, az Európai Unió által kiadott szabályozással kapcsolatosan.

A magasabb szint: "Beltéri levegő komfort GOLD (arany fokozat) – tanúsított termék" mutatja a termék kibocsátásának megfelelését minden további, termékkörre szabott, gyakorlatilag a vállalat által önkéntesen pluszban vállalt tesztnek is (öko-cimkék és egyéb EU specifikációk). Az URSA kereskedelmi forgalomban levő termékei a kettő közül a “GOLD”, azaz a magasabb szintű tanúsítvánnyal rendelkeznek.

http://www.eurofins.com/product-testing-services.aspx
(angol nyelvű oldal)

 

 

Fenntartható termék

Az URSA sikeresen bekerült ebbe a különlegesen magas kategóriába is – amely nem minden gyártónak sikerül.

Ez a kategória – Ecomaterial Absolute – a legmagasabb öko-standard rang Oroszországban az ökológia szempontból “tiszta” termékekre vonatkozóan. Ez a tanúsítvány igazolja, hogy az URSA ásványgyapot termékek különösen ajánlottak újépítésű és felújítandó épületekhez akár a lakószektorban, akár a közszférában – még bölcsődék, óvodák, iskolák és egészségügyi intézmények esetében is.

 

 

 

Környezetbarát Termék Deklaráció

“Fiches de Déclaration Environnementales et Sanitaires (FDES) des Produits de construction” – ez egy francia séma a Környezetbarát Termék Deklarációk generációjára vonatkozóan. Számos URSA termék rendelkezik ezzel a minősítéssel – az ezt igazoló dokumentumok a nyilvánosság számára is hozzáférhetők.

http://www.inies.fr/
(francia nyelvű oldal)

 

 

A Környezetbarát Termék Deklaráció séma a német szabályozási rendszerben az “IBU” (“Institut für Bauen und Umwelt”) minőségbiztosítási rendszernek felel meg. Az URSA termékek ennek a sémának megfelelően kerültek bevizsgálásra.

http://bau-umwelt.de/hp545/Daemmstoffe.htm
(német nyelvű oldal)

 

 

A “DAPc”, azaz a “Declaració Ambiental de Productes de Construcció Environmental” egy a spanyol szabályozásoknak megfelelő Környezetbarát Termék Deklarációs rendszer. Az URSA termékek ezen séma alapján is bevizsgálásra kerültek, nagyon pozitív eredménnyel.

http://www.csostenible.net/index.php/ca/productes#
(spanyol nyelvű oldal)

Az Európai Környezetbarát Termék Deklarációs rendszer III. típusa - “European Environmental Product Declaration (“European EPD”) TYPE III – az új EN 15804 szabványnak felel meg. Az URSA büszke arra, hogy termékeivel európai szinten elsőként teljesítette az ezen szabályozásban foglalt követelményeket.

 

Innovatív termékek

Az URSA Csoportot a német BAKA innovációs díjra is jelölték, amely PureOne ásványgyapot termékünk iránti magas szintű elismerés.

 

 

Egy független elbíráló szervezet értékelte ezt a fejlesztési megoldást innovatív szempontokból: a tervezés minősége, a részletek kidolgozásának minősége az építkezések során törtnő gyakorlati alkalmazásban, a műszaki alkalmazhatóság, a környezeti hatások, az energiatakarékossági tényező az anyag használata során és gyártása során is egyaránt, a költséghatékonyság, és a sokrétű felhasználhatóság.

Az URSA PureOne terméke ismét bebizonyította a fentiekre vonatkozóan csúcsminőségét.

Tesztek bizonyítják, hogy az URSA ásványgyapot termékek magasan megfelelnek a fenntarthatósági követelményeknek összetételük alapján, amely főleg homok, újrahasznosított üveg és vízbázisú kötőanyag (amely utóbbi kizárólag vízpárát bocsát ki a gyártás során). A funkcióra megfelelően kiválasztott URSA ásványgyapot termék beépítésével, a teljes használati ciklus végére a gyártásba fektetett energiának akár 200-600-szorosát is megtakaríthatjuk - mivel teljesen újrahasznosítható termékről beszélünk.

Egy független szakértőkből álló tábla egy igen hosszú tesztsorozattal vizsgálta be a bemutatott URSA termékeket, és eredményeinkkel hitelesen bebizonyítottuk termékeink környezetbarát voltát. Az URSA megkapta a “Zielona Marka” (“Green Brand” – “Zöld Márka”) innovációs lengyel tanúsítványt is.

 

 

Vásárlói elismerés

URSA büszke, hogy rendelkezik a "Trophée de la Maison" díjjal is. Független végfelhasználók értékelték termékeinket és használatbavételüket "élő tesztek" során.

A szervező egy kvalifikált vásárlói központ volt, mely a sajtótól, a kereskedőktől vagy a szakmai szervezetektől teljes mértékben függetlenül fejti ki tevékenységét. Az évente végzett több mint 30,000 teszttel, ez a minőségfelmérést végző fogyasztói központ áll a vezető helyen Franciaországban. 1997 óta ők azok, akik “közvetítik a hangját” a legfontosabb közönségnek, akik termékeink minőségéről és értékéről hivatottak ítélni.

 

URSA Ásványgyapot gyártás

Az URSA ásványgyapotok jelentős részben ásványi alapú összetevőkből, főleg homokból és újrahasznosított üvegből, mészkőből, bazaltból, dolomitból és földpátból készülnek. Ezek a nyersanyagok rendelkezésre állnak a jövőben is elegendő mennyiségben. A nyersanyagokat összeolvasztják egy 1200 Celsius fokos kemencében és kis mennyiségben (körülbelül 5%) ragasztóanyagot permeteznek rá a termék stabilizálása érdekében.

URSA PUREONE termékeinknél egy környezetbarát akril vízbázisú kötőanyagot használunk, amely nem tartalmaz mesterséges színezéket, sem szerves összetevőket.

Videók

URSA XPS gyártás

Az extrudált polisztirol keményhab szigetelőanyagokat úgy gyártjuk, ahogy azt a legújabb technológia is megköveteli. URSA XPS termékeinket kizárólag CO2 felhasználásával habosítjuk, mindenféle hajtóanyag (FCKW, HFCKW, HFKW) kizárásával.

Videók